เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท GF Advance Products ของเราเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภท เสื้อคอกลม เสื้อโปโล เสื้อแจ๊กเกต เสื้อชอฟ หมวก กระเป๋า และงานผ้าอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เป้าหมายสูงสุดของบริษัทเรา คือมุ่งเน้นใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สินค้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้

ลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆจากภาครัฐบาลและเอกชน และยังคงสั่งผลิตสินค้าจากเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังแนะนำบริษัทคู่ค้าอื่นๆให้กับเราด้วย


ประวัติความเป็นมาของบริษัท GF Advance Products
 

เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า " Girl Friends " ออกสู่ตลาด เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น โดยได้มีการนำออกวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ กรุ๊ป, จัสโก้ กรุ๊ป, บางลำพู, พาต้า, ตั้งฮั่วเส็ง ฯลฯ แต่เนื่องจากต้องมีการออกแบบสินค้าให้มีความหลากหลายและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดสินค้าค้างสต๊อคจำนวนมาก

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้เปลี่ยนแนวทางการผลิตสินค้าเป็นแบบ Made To Order ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทฯสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าค้างสต๊อคได้หมดสิ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง การผลิตให้มีความพิถีพิถันมากขึ้นอีกด้วย เนื่องเพราะสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุดิบ รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของตัวสินค้า

ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการทำงานสำคัญๆ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา ตัวอย่างเช่น การผลิตเสื้อของโครงการ " To Be Number 1 " ของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ ราชกัลยา โดยกรมสุขภาพจิต ซึ่งนำพาความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้บริษัทฯ ได้ทำงานอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างสุดความสามารถตลอดไป นโยบายในการปฏิบัติงาน ผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด

มีการวางแผนงานการผลิตให้ตรงกับความต้องการและตรงต่อเวลา มุ่งเน้นในบริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯจะติดตามผลและในกรณีที่อาจมีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทฯจะดำเนินการติดตามแก้ไขให้ลูกค้าจนกว่าจะสำเร็จลุล่วง การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เพื่อสานสัมพันธ์ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้ลูกค้าได้้กลับมาติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทฯของเราอีกต่อไปในภายหน้า

แผนที่

 

 

ดู บริษัท จีเอฟ แอดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า